Faculty & Staff

Faculty

Juwen Zhang

Juwen Zhang

Miho Fujiwara

Miho Fujiwara

Kumiko Johnson

Kumiko Johnson

Ronald Loftus

Ronald Loftus

Huike Wen

Huike Wen

Assistants

Administrative Assistant

Sandy Dubuque

Sandy Dubuque