• Climbing Shoes
  Climbing Shoes
  • Daily Rental = $3
  • Weekend Rental = $3
  • Weekly Rental = $7
 • Crash Pad
  Crash Pad
  • Daily Rental = $3
  • Weekend Rental = $5
  • Weekly Rental = $10
 • First Aid Kit
  First Aid Kit
  • Daily Rental = $0
  • Weekend Rental = $0
  • Weekly Rental = $3